» ارسال براساس سال تولد و جنسیت

ارسال براساس سال تولد و جنسیت

 

از جمله این مشخصه‌ قابلیت تفکیک مخاطبان بانک شماره ها بر اساس سال تولد و جنسیت بر روی کلیه پنلها فعال و قابل استفاده می باشد. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود مخاطبان خود را دسته بندی کرده و به گروه دلخواه خود پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید. برای مشاهده این بخش میتوانید از منوی ارسال پیامک، منوی سن و جنسیت را ملاحضه بفرمایید.