» ارسال بر اساس پیش شماره

ارسال بر اساس پیش شماره

ارسال بر اساس پیش شماره
این شرکت با همکاری اپراتور شرکت ارتباطات سیار و با استفاده از سامانه بالک مخابرات قابلیت ارسال پیامک به کلیه شماره موبایل های فعال و دایر استان ، کد پستی و یا شهرستان مورد نظر شما را دارد .

شما می توانید با ثبت هر تعداد رقم از سمت چپ شماره موبایل به کلیه شماره موبایل های فعال و دایر در آن پیش شماره پیامک تبلیغاتی ارسال فرمایید

مزیت ارسال بر اساس پیش شماره موبایل :

این آیتم برای سفارشاتی منحصر به فرد است که می خواهند به یک شهر که به پیش شماره خاصی شروع می شود ارسال نمایند .