» ارسال به مشاغل و اصناف به تفکیک شهر

ارسال به مشاغل و اصناف به تفکیک شهر

آبیدر اس ام اس طی تجربیات چندین ساله ی خود و بهره گیری از برترین روش هری تبلیغاتی روشی نوین را برای تبلیغ شما مهیا کرده است.
با این روش پیامک های تبلیغاتی به تفکیک شغلی ،شهری و جنسیت به گروه و هدف ارسال شده و پیامک های شما دقیقا به شغل و شهر مورد نظر می رسد !