» ارسال سریع

ارسال سریع

 

شما می توانید از این قسمت برای ارسال های تکی و گروهی زیر ۴۰۰ شماره استفاده کنید

 شماره فرستنده . شماره ای است که شما قصد ارسال پیام به وسیله آن را دارید و بعد از ارسال پیام، این شماره به عنوان شماره فرستنده روی گوشی مخاطبینتان نمایش داده می شود.

متن پیامک . متنی است که قصد ارسال آن را دارید . در زیر قسمتی که متن پیام را وارد می کنید، فارسی یا لاتین بودن پیام، تعداد صفحات، هم چنین تعداد حروفی که نوشته شده و تعداد حروف مجاز برای یک صفحه، نمایش داده می شود.

(توجه داشته باشید که در ارسال پیام تعداد صفحات در تعرفه پیامک شما ضرب می شود)

متن پیش فرض . متن های از پیش آماده که قبلا ذخیره نموده اید میتوانید از این قسمت فراخوانی نماید.

لیست گیرندگان  . از این قسمت میتوانید گیرندگان را اضافه کنید ، در این قسمت محدودیت وجود دارد و تا ۴۰۰ شماره میتوانید اضافه کنید.

 . از این قسمت می توانید اطلاعات کلی این ارسال اعم از هزینه نوع متن و… را مشاهده کنید. محاسبه هزینه

شما می توانید از این قسمت برای ارسال های تکی و گروهی زیر ۴۰۰ شماره استفاده کنید. شماره فرستنده :

شماره ای است که شما قصد ارسال پیام به وسیله آن را دارید و بعد از ارسال پیام، این شماره به عنوان شماره فرستنده روی گوشی مخاطبینتان نمایش داده می شود.

متن پیامک : متنی است که قصد ارسال آن را دارید . در زیر قسمتی که متن پیام را وارد می کنید، فارسی یا لاتین بودن پیام، تعداد صفحات، هم چنین تعداد حروفی که نوشته شده و تعداد حروف مجاز برای یک صفحه، نمایش داده می شود.

(توجه داشته باشید که در ارسال پیام تعداد صفحات در تعرفه پیامک شما ضرب می شود.)

متن پیش فرض : متن های از پیش آماده که قبلا ذخیره نموده اید میتوانید از این قسمت فراخوانی نماید.

لیست گیرندگان: از این قسمت میتوانید گیرندگان را اضافه کنید ، در این قسمت محدودیت وجود دارد و تا ۴۰۰ شماره میتوانید اضافه کنید.

محاسبه هزینه: از این قسمت می توانید اطلاعات کلی این ارسال اعم از هزینه نوع متن و… را مشاهده کنید.

 

نظرات خود را ثبت کنید

۰ دیدگاه